‘Sportverenigingen zijn het sociaal cultureel kapitaal van Nederland’, Professor dr. Paul Verweel

"We gooien veel te veel van het Nederlands cultuurgoed weg. Het huidige model van sportverenigingen bestaat al 120 jaar, en altijd op basis van vrijwilligers. Er wordt een perceptie de wereld in geholpen dat het niet goed gaat en dat sportverenigingen ouderwets zijn, maar dat is helemaal niet waar. Ik vertel dit verhaal [...]