Mijn missie en Visie

Ik zet mij in voor het versterken van de organisatiekracht en maatschappelijke oriëntatie van sportverenigingen. Vitale sportverenigingen beschikken over voldoende bestuurlijke en organisatiekracht. Naast het verzorgen van regulier aanbod in de wijk en de stad, vervullen zij een bredere maatschappelijke functie.

De sportieve infrastructuur van Nederland wordt gevormd door de 24.000 sportverenigingen.

Bij veel sportverenigingen is er een tekort aan bestuurlijke innovatie, energie en kracht: vaak regeert de waan van de dag. Met een aanpak die gericht is op het helpen van verenigingen zicht te krijgen op het kwalitatieve- en kwantitatief bestuurlijk potentieel binnen hun vereniging, wordt een eerste stap gezet naar de ontwikkeling van een vitale sportvereniging.

Voor sportverenigingen die hun maatschappelijke functie goed weten in te vullen, liggen in verschillende opzichten kansen.

Sport en bewegen is belangrijk voor de motorische ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 2 t/m 12 jaar. Sport biedt kinderen en jongeren zelfvertrouwen, geeft hen een gevoel van eigenwaarde. Bij de sportvereniging leren zij wat sportiviteit en respect is.

Maatschappelijk gezien is sport een belangrijk middel om groepen mensen vanuit verschillende achtergronden en culturen te binden en te laten samenleven. Daarmee dragen vitale sportverenigingen in belangrijke mate bij aan gezondheid, verbinding en leefbaarheid in de buurt en de wijk.

Sportverenigingen zijn er in ons hele land.

Zo ook ideeën, opvattingen en concrete acties om de sportvereniging te versterken; zo ook het vinden van samenwerking met nieuwe lokale partners. Spraken wij vroeger over ‘hebben is houden’, tegenwoordig is de slogan:

Delen is het nieuwe hebben.

Daarom hierbij de uitnodiging om mee te praten en je ervaringen te delen.

  • Vertegenwoordiging van de Sportverenigingen

    Brief aan Paul Kok (Communications Strategies), als reactie op zijn brief van 5 februari 2024.Beste Paul,Je stelt een interessante vraag. Dat die belangenbehartiging voor sportverenigingen er dient te komen, daar zijn wij het met elkaar [...]

  • Amateurvoetbal is UNESCO-waardig, evenals de sportvereniging!

    'De spelers van het Nederlands elftal dragen komende vrijdag het shirt van hun eerste amateurclub op de training in Zeist'. Sjoerd Mossou schrijft hierover in zijn column van vandaag, 8 juni. Sjoerd sluit zijn [...]

  • De leemlaag van ambtenaren

    Eens in de zoveel tijd maak je mee dat je iets leest dat je voor jezelf als heel herkenbaar ervaart. Zo ook jl. zaterdag toen ik in de Volkskrant de column van Sheila Sitalsing [...]

Mark Rutte uitte begin 2017  zijn zorg over het behoud van de belangrijke rol van sportverenigingen in Nederland.

“Onze unieke verenigingsstructuur staat onder druk.”

Rutte vraagt zich af wat de sportverenigingen (kunnen) doen om dit tij te keren en wat de sport nodig heeft van de overheid.

Jan Raateland Blogger Den Haag

Over Mij

Ik ben een geboren (1955) en getogen Hagenaar. Toen ik 10 jaar was, eerder kon in die tijd niet, werd ik lid van een voetbalvereniging: VVP. Al snel kreeg ik belangstelling voor de organisatorische kant van het verenigingsleven; zo werd ik jeugdcommissielid toen ik 16 jaar was en na mijn overstap naar de voetbalvereniging DUNO, op mijn 28e bestuurslid. Eind jaren ’90 ben ik mij voor het eerst bewust geworden van de maatschappelijke functie van de sportvereniging en welke kansen dit zowel voor de sportvereniging als voor de wijk en de stad biedt. Samen met twee vrienden, medebestuursleden, heb ik het project de Haagsche Dynamiek bedacht en gerealiseerd: In samenwerking met externe partners, waaronder een investeerder, werd in 2007 onze nieuwe verenigingsaccommodatie geopend dat onderdeel uitmaakt van een multifunctioneel gebouw met twee commerciële functies.

Mijn vrouw Joke is ‘in de gymzaal geboren’, waardoor het logisch was dat twee dochters gingen turnen en zij alle drie trainer werden. Zo werd ik als vanzelf de organisatie van de gymnastiekvereniging Die Haghe ingezogen. Nadat ik het project voor de realisatie van de eerste Haagse turnhal succesvol had afgerond (2010), creëerde ik voor mijzelf de uitdaging om de sportverenigingen in Nederland te gaan versterken. In de afgelopen 25 jaar heb ik de nodige kennis en ervaring opgedaan in het functioneren van sportorganisaties in Nederland. Met die kennis en ervaring wil ik een positieve bijdrage leveren aan het behoud en de kwaliteitsverbetering van de zo unieke Nederlandse sportinfrastructuur: de 24.000 sportverenigingen.

Blog Jan Raateland

Ik heb de ambitie

om het aantal vitale sportverenigingen te verdubbelen: van 6.000 in 2017 naar 12.000 in 2024.