Sporten draagt bij aan de motorische ontwikkeling van kinderen en jonge mensen. En minstens zo belangrijk: sporten versterkt het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Sportverenigingen maken dat mogelijk en dat hebben wij in ons land slim georganiseerd in een unieke sportinfrastructuur van 25.000 sportverenigingen. In deze tijd waarin veel zaken steeds minder vanzelfsprekend zijn is het voor een gezonde samenleving van groot belang aandacht te blijven geven aan de gezondheid van sportverenigingen.

Mijn inzet op dit belangrijke onderwerp is niet onopgemerkt gebleven. In artikelen van mijn hand én in reacties op publicaties van anderen heb ik mijn visie keer op keer onder de aandacht gebracht. En ook in mijn ontmoetingen in de sportwereld (beleidsambtenaren, sportdirecteuren, Tweede Kamer en bestuurders van sportverenigingen) heb ik mijn pleidooi voor de versterking van sportverenigingen gehouden. Vrijwel overal ontmoette ik bijval voor mijn ideeën, aanpak en voorstellen.

De relatie tussen een gezonde samenleving en de organisatie van de sport in Nederland, vond ik ook terug in het advies ‘De opstelling op het speelveld’, van de Nederlandse Sportraad, van november 2020. Een nieuwe organisatie en financiering van de sport, zal ook oplossingen moeten bieden aan wat inmiddels de stille pandemie wordt genoemd.
Dit advies vond geen instemming bij NOC*NSF en de VSG (Vereniging Sport Gemeenten). Blijkbaar spelen er bij deze organisaties andere belangen …

NOC*NSF: meer geld, minder bewegen

NOC*NSF is als vertegenwoordiger van de georganiseerde sport er niet in geslaagd meer Nederlanders aan het sporten te krijgen. Integendeel, het normpercentage voor bewegen is in de laatste 20 jaar verder gedaald, van 51% naar 45%. Dit negatieve resultaat staat in schril contrast met de honderden miljoenen aan subsidie en de ontvangen loterijgelden. Ook de jaarlijkse subsidie van 180 miljoen voor de buurtsportcoaches heeft niet geleid tot meer sportende Nederlanders.

Mijn plan, een doeltreffende aanpak

Het instituut van ‘de sportvereniging’ vormt al meer dan 100 jaar de basis van de sport in Nederland. Voor het behoud van deze hoeksteen van de samenleving moet de aandacht gericht zijn op het versterken van de sportverenigingen. Daar liggen de kansen voor een gezonde, sportieve en ook een sociale(re) samenleving.  Ik heb daarvoor een plan uitgewerkt dat in 10 tot 15 jaar resulteert in een structurele toename van 2 miljoen sporters. Daarmee zal ook de kansengelijkheid voor kinderen toenemen in wijken waaruit sportverenigingen in de laatste 25 jaar zijn verdwenen.

Mijn wens voor de toekomst

Ik heb mijn best gedaan en heb alles gezegd en geschreven; vijftien jaar bijzonder betrokken.
Vanaf nu blijf ik belangstellend vanaf de zijlijn de ontwikkelingen in de sport volgen.
Mijn wens gaat uit naar een nieuwe organisatie van de sport waarin, lokaal, de positie van sportverenigingen stevig verankerd is, waardoor ieder kind in haar of zijn buurt kan sporten.

Jan Raateland – voormalig Nationaal Sportverenigingen Commissaris         28 juni 2024

Blogger Jan Raateland - Hulp voor de Verenigingen

mijn missie als blogger

Is het versterken van de organisatiekracht en maatschappelijke oriëntatie van sportverenigingen.

Ik wil met bestuurders van sportverenigingen, sportbeleidsmedewerkers en verenigingsondersteuners mijn kennis en ervaring delen over een succesvolle aanpak.

Uiteraard kan je mij benaderen voor het maken van een afspraak om een gesprek te voeren over die aanpak die leidt tot meer vitale sportverenigingen.