door: Jan Raateland

Ruim vijf jaar geleden schreef ik een blog over de wachtlijsten bij sportverenigingen. Daarin maakte ik een verwijzing naar een onderzoek van het Mulier Instituut uit 2015: bij 1 op de 10 sportverenigingen in Nederland was er sprake van een ledenstop en/of wachtlijst. In grote steden ging het om bijna een kwart van de verenigingen. Dat is in 2023 nog steeds het geval, gezien een aantal recente publicaties. Mijn schatting is dat er momenteel in heel Nederland (minstens) 30.000 kinderen op wachtlijsten staan bij sportverenigingen, uitgaande van een voorzichtig geschat gemiddelde van 12 kinderen bij 2.500 sportverenigingen. Mijn schatting is gebaseerd op de al aangehaalde onderzoeksresultaten van het Mulier Insituut (1), eigen bevindingen in Den Haag (2) en informatie verkregen via internet (3). Zie de voetnoten voor een toelichting op (2) en (3).

Blogger Jan Raateland - Hulp voor de Verenigingen

mijn missie als blogger

Is het versterken van de organisatiekracht en maatschappelijke oriëntatie van sportverenigingen.

Ik wil met bestuurders van sportverenigingen, sportbeleidsmedewerkers en verenigingsondersteuners mijn kennis en ervaring delen over een succesvolle aanpak.

Uiteraard kan je mij benaderen voor het maken van een afspraak om een gesprek te voeren over die aanpak die leidt tot meer vitale sportverenigingen.