door: Jan Raateland      7 februari 2012

In de afgelopen jaren zijn op de website van Sport Knowhow XL verschillende opvattingen te lezen geweest over de toekomst van de sportverenigingen. In deze artikelen kwamen voor- en tegenstanders van professionalisering aan het woord. Alle schrijvers delen met elkaar hun zorgen over het functioneren en de toekomst van de sportverenigingen. Terecht, want de afgelopen twintig jaar is ongeveer een vijfde deel van de sportverenigingen ‘verdwenen’. Voor mij zijn vernieuwing en samenwerking de sleutelwoorden voor het versterken van sportverenigingen.

Mijn ideeën over vernieuwing en samenwerking heb ik in drie onderdelen uitgewerkt:
1. lokaal organiseren van sportverenigingen;
2. professionaliseren van de sportvereniging;
3. verzelfstandiging van de verenigingsondersteuning.
Aansluitend doe ik een voorstel tot samenwerking, uitmondend in het Masterplan: ‘de Nieuwe Sportvereniging’.

mijn missie als blogger

Is het versterken van de organisatiekracht en maatschappelijke oriëntatie van sportverenigingen.

Ik wil met bestuurders van sportverenigingen, sportbeleidsmedewerkers en verenigingsondersteuners mijn kennis en ervaring delen over een succesvolle aanpak.

Uiteraard kan je mij benaderen voor het maken van een afspraak om een gesprek te voeren over die aanpak die leidt tot meer vitale sportverenigingen.