De organisatie Immaterieel Erfgoed heeft op mijn voordracht de sportvereniging als erfgoed erkend.

Nederland kent een prachtige traditie op het gebied van sportverenigingen. De verenigingen werden eind 19e, begin 20e eeuw opgericht vanuit de zuilen, religie en politieke stromingen. In ruim 100 jaar is er in ons land een sportinfrastructuur gegroeid van 25.000 sportverenigingen.

Maatschappelijke rol

De sportverenigingen hebben een belangrijke maatschappelijke rol; het is de plek waar mensen samen komen, samen sporten, plezier hebben en waar ze van elkaar leren. Het is de plek waar onze kinderen leren om op een normale manier met elkaar om te gaan. Waar bijvoorbeeld het leren om respect voor elkaar te hebben en te leren van winnen en verliezen een belangrijke rol heeft.

Vrijwillige bestuurders

Tienduizenden vrijwillige bestuurders die het als hun verantwoordelijkheid voelen om als vrijwilliger leiding te geven aan hun sportvereniging. Het zijn vaak ouders maar ook grootouders.

Waarde

De sportvereniging heeft een door de eeuwen heen bewezen waarde die het recht heeft beschermd en geconserveerd te worden. Met deze erkenning is dit voor nu en ons nageslacht vastgelegd. Met vertrouwen in de toekomst!

Blogger Jan Raateland - Hulp voor de Verenigingen

mijn missie als blogger

Is het versterken van de organisatiekracht en maatschappelijke oriëntatie van sportverenigingen.

Ik wil met bestuurders van sportverenigingen, sportbeleidsmedewerkers en verenigingsondersteuners mijn kennis en ervaring delen over een succesvolle aanpak.

Uiteraard kan je mij benaderen voor het maken van een afspraak om een gesprek te voeren over die aanpak die leidt tot meer vitale sportverenigingen.