Duurzaamheid en toekomst bestendig ontwikkelen zijn onderwerpen die hoog op de politieke agenda staan. Je komt het tegen bij de bouw van nieuwe woningen, in het beperken van energieverbruik, gebruik van hernieuwbare energiebronnen, maar ook om hergebruik van gebouwen en materialen. Toekomstbestendig ontwikkelen is ook een term die je in het onderwijs steeds vaker tegenkomt. Niet zonder reden want de wereld, onze samenleving verandert snel, steeds sneller.

Bloeiend verenigingsleven en gezondheid

Mark Rutte heeft voor zijn nieuwe regeertermijn in oktober 2017 de ambitie uitgesproken om gezamenlijk te werken aan toekomstbestendige sportverenigingen om daarmee ‘een bloeiend verenigingsleven te behouden’. Vitale sportverenigingen dragen bij aan de leefbaarheid, sociale cohesie en participatie in buurten en wijken en aan de gezondheid van hun bewoners.

Ontwikkeling jongste jeugd

Na het onderwijs – en de ouders natuurlijk – hebben sportverenigingen de meeste invloed op de motorische en mentale ontwikkeling van onze jongste jeugd. Toekomstbestendige sportverenigingen dragen bij aan de opvoeding van onze kinderen en kleinkinderen, de generaties na ons.

Transitie

Het is nogal een ambitie: meer vitalere sportverenigingen. Het gaat om zo’n 15.000 verenigingen in 380 gemeenten, waarbij het goed is om te beseffen dat het om unieke, geheel zelfstandig opererende verenigingen gaat, opgericht door en voor leden. Wil je die in beweging krijgen, van binnen naar buiten laten kijken en handelen, dan spreek je van een transitie: een structurele verandering die aansluit op de verandering in onze samenleving: van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving.

Organisatiekracht

Die andere manier van kijken en handelen zal moeten komen van de leden van die sportvereniging zelf. Op verenigingsniveau zal er sprake zijn van een transformatie die geleid zal moeten worden door een krachtig goed bezet bestuur, een goede verenigingsorganisatie met de inzet van- en draagvlak bij de leden (vrijwilligers).

“Dan kan je lang wachten…”

“Oooh…” hoor ik je zeggen, “wanneer het van die leden en van die overbelaste bestuursleden moeten komen… dan kan je lang wachten”. En dat kunnen we dus niet. Dus wat te doen? Helpen! Om in het belang van de generaties na ons dat kostbare immateriële erfgoed ‘de sportvereniging’ te behouden.

Begeleiden en verleiden

Transitie en transformatie zijn geen processen die met het uitspreken van een toverspreuk of een flitsende promotiecampagne hun voltooiing zullen krijgen. Het vereist een echt andere aanpak, maatwerk op verenigingsniveau en er zal tijd voor gemaakt moeten worden. Sportverenigingen zullen hierbij geholpen moeten worden door een onafhankelijke externe procesbegeleider. In het proces geldt het perspectief van een vitale sportvereniging als verleiding.

Samenwerking biedt nieuwe kansen

Die begeleiding is erop gericht dat het nieuwe bestuur van de sportvereniging zicht krijgt op haar nieuwe rol in de buurt, wijk en stad: een eigen maatschappelijke oriëntatie ontwikkelen. Door het creëren van samenwerking ontstaan nieuwe kansen en doelen. Denk daarbij aan ledengroei, nieuwe vrijwilligers, meer en beter technisch kader, nieuwe sportactiviteiten en meer financiële middelen. Kortom: een goede toekomst voor een duurzaam bloeiend verenigingsleven!

Hoe ?

lees mijn blog ….. https://www.desportverenigingen.nl/2018/01/01/desportverenigingalslokaal/

Blogger Jan Raateland - Hulp voor de Verenigingen

mijn missie als blogger

Is het versterken van de organisatiekracht en maatschappelijke oriëntatie van sportverenigingen.

Ik wil met bestuurders van sportverenigingen, sportbeleidsmedewerkers en verenigingsondersteuners mijn kennis en ervaring delen over een succesvolle aanpak.

Uiteraard kan je mij benaderen voor het maken van een afspraak om een gesprek te voeren over die aanpak die leidt tot meer vitale sportverenigingen.