Opeens was het er… mijn onderwerp voor deze blog en dat… terwijl het er al een tijdje is: de ledenstop bij sportverenigingen. Uit een inventarisatie bij mijn turnvereniging kwam het aantal van 114 kinderen die op de wachtlijst staan. In een kort rondje onder acht Haagse sportverenigingen werd mij duidelijk dat vier van hen ook een wachtlijst hanteren.

Een op de 10 sportverenigingen

Wanneer ik de bevindingen van het Mulier instituut moet geloven en waarom zou ik daaraan twijfelen, is er bij 1 op de 10 sportverenigingen in Nederland sprake van een ledenstop en/of wachtlijst. In grote steden gaat het zelfs om bijna een kwart van de verenigingen.

Grootste deel kinderen

In de leeftijdsgroep jeugd tot 12 jaar gaat het om 40% en de groep 12 tot 18 jaar om 20 % waarvoor de ledenstop geldt. Via een simpel rekensommetje kom je uit op 30.000 kinderen: 2.500 sportverenigingen (1 op de 10) x 12 (gemiddeld aantal kinderen op de wachtlijst)

Belangrijkste redenen

Wachtlijsten worden bij sportverenigingen gebruikt omdat er
1. te weinig technisch kader beschikbaar is.
2. te weinig faciliteiten beschikbaar zijn voor trainingen, wedstrijden en competitie.
En dan zijn er ook nog kinderen die niet op een wachtlijst komen omdat zij in buurten wonen waar er geen sportverenigingen (meer) actief zijn. Dat betekent een nog grotere groeicapaciteit dan die 30.000.

Hoe de wachtlijsten weg te werken?

Sportverenigingen slagen er onvoldoende in dit probleem zelf op te lossen. Omdat de samenleving er belang bij heeft dat meer kinderen gaan sporten en blijven sporten, zie ik hierin een taak voor gemeenten.
De eerste stap die hierin gezet moet worden is de versterking van de organisatie van de sportvereniging, en meer aandacht voor het scouten, opleiden en begeleiden van nieuw technisch kader. Veel verenigingen herkennen deze noodzaak al jaren; het krijgt echter te weinig prioriteit ten opzichte van de vele andere vrijwilligerstaken die bij het bestuur en de commissies op het bordje liggen.

Samenwerken vanuit een gedeelde visie

Naast gerichte investeringen in de verenigingssport zal samenwerking tussen lokale sportverenigingen en samenwerking met het primaire onderwijs nieuwe kansen kunnen bieden.
Behalve rekenen en taal is het leren herkennen en ontwikkelen van de specifieke atletische vaardigheden voor ieder kind net zo belangrijk. Bij kinderen in de leeftijd van 0 – 6 jaar dient de focus te liggen op de basiselementen van bewegen. Een goed en gevarieerd aanbod, multisport, is een belangrijke voorwaarde in de motorische ontwikkeling van onze jeugd. Daarmee wordt de basis gelegd voor een leven lang sporten.
De lokale sportverenigingen en de basisscholen hebben elkaar wat te bieden, ondersteunt en begeleidt door de regionale sportopleidingen en gebruik makend van de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van bewegen.
In de aanpak die ik voor ogen heb zal ook grotendeels het gebrek aan beschikbaarheid van voldoende accommodaties/faciliteiten kunnen worden opgelost en wel door een efficiënter gebruik daarvan.

Wanneer en waar gaan we beginnen?
Blogger Jan Raateland - Hulp voor de Verenigingen

mijn missie als blogger

Is het versterken van de organisatiekracht en maatschappelijke oriëntatie van sportverenigingen.

Ik wil met bestuurders van sportverenigingen, sportbeleidsmedewerkers en verenigingsondersteuners mijn kennis en ervaring delen over een succesvolle aanpak.

Uiteraard kan je mij benaderen voor het maken van een afspraak om een gesprek te voeren over die aanpak die leidt tot meer vitale sportverenigingen.