DEN HAAG – Het Haagse Verlanglijstje is geland in het coalitieakkoord van het nieuwe college van B&W. Omroep West vroeg wat jij de onderhandelaars van Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks wilde meegeven. Veel (maar niet alles) van wat jullie hebben ingebracht, is terug te vinden in het akkoord.

Jan Raateland adviseert sportclubs bij het opzetten van hun organisatie. Hij ondersteunt besturen, die vaak uit vrijwilligers bestaan. Hij schreef onder meer op het Haagse Verlanglijstje: ‘Mijn bijdrage aan de stad is in de afgelopen jaren gericht geweest op de versterking van de Haagse sportverenigingen, het versterken van hun bestuurlijke kracht waardoor zij zich ook kunnen richten op de verbinding met de buurt, en dat is de  maatschappelijke functie van de sportvereniging. Mijn voorstel is een eerste verkenning te doen wat er voor nodig is om de sport, net zoals het onderwijs, een verbindende functie te geven in de buurt.’

Bloeiend sportleven

In het akkoord staat op pagina 51: ‘Sport is daarnaast een prachtig verbindend element in onze stad en verenigingen en (amateur)clubs zijn daarbij onmisbaar: mede dankzij de vele vrijwilligers hebben veel Hagenaars samen een bloeiend sportleven. Onze verenigingen en vrijwilligers worden niet voor niets het cement van de samenleving genoemd. Deze clubs en vrijwilligers verdienen dan ook onze steun, zoals deskundigheidsbevordering binnen verenigingen.’

Raateland is enthousiast. ‘Ik zie het woord verbinding terugkomen. Dat is wat wij willen. Daarnaast staan wij voor een duurzame oplossing voor sportclubs door de kennis van besturen te vergroten. Het helpt niet als er met wat geld zaken tijdelijk gestimuleerd worden. Vaak gaat het niet om geld maar om aandacht.’

Blogger Jan Raateland - Hulp voor de Verenigingen

mijn missie als blogger

Is het versterken van de organisatiekracht en maatschappelijke oriëntatie van sportverenigingen.

Ik wil met bestuurders van sportverenigingen, sportbeleidsmedewerkers en verenigingsondersteuners mijn kennis en ervaring delen over een succesvolle aanpak.

Uiteraard kan je mij benaderen voor het maken van een afspraak om een gesprek te voeren over die aanpak die leidt tot meer vitale sportverenigingen.