Iedereen die bekend is met het reilen en zeilen van sportverenigingen, zal bij het lezen van bovenstaande aankondiging de nieuwsgierigheid gewekt zijn.

In het nationaal sportakkoord en in veel lokale sportakkoorden wordt aandacht gevraagd voor de toekomstbestendigheid van sportverenigingen.
Voor mij is het duidelijk dat de verantwoordelijkheid voor de toekomst van de sportvereniging een zaak is van de leden van de vereniging zelf. Ook al zijn er ‘anderen’ die belang hebben bij de aanwezigheid van sportverenigingen, zoals gemeenten en sportbonden, vanuit de autonomie van een vereniging zijn het de leden die met elkaar bepalen ‘waar het naar toe’ moet gaan.
Daarmee heb je direct een zwak punt van de sportvereniging: er zijn slechts een klein aantal leden die zich daar mee bezig houden en die zich daar ook verantwoordelijk voor voelen.

Waar vind je de nieuwe bestuurders, hoe pak je het zoeken aan? Daar gaat mijn blog deze keer over.

Zoeken is moeilijker dan vinden: wie wil je vinden?
De ervaring en inzichten die ik in de afgelopen 30 jaar bij meer dan 70 sportverenigingen heb opgedaan is dat ze er zijn: mensen die voor hun sportvereniging als vrijwilliger een bestuursfunctie willen vervullen. Ze staan weliswaar niet in de rij, maar ze zijn er!

Hoe pak je het vinden aan? Wie, met wie, en wat is ervoor nodig?
De volgende factoren spelen hierin een belangrijke rol.
1. Kennis van de vereniging en leden/ouders van leden
2. Professionaliteit, kwaliteit & competenties
3. Continuïteit – voortgang – tijd

Alvorens bovenstaande vraag te beantwoorden, is het belangrijk eerst een goed beeld te vormen van de huidige positie van de sportvereniging. Anders dan in laatste decennia van de vorige eeuw, wordt er van sportverenigingen steeds meer verwacht dat zij mee kunnen doen in een steeds professioneler wordende wereld; de maatschappelijke functie is daarvan een goed voorbeeld. Dat stelt ‘eisen’ aan het functioneren van de vereniging en aan de competenties van de te vinden nieuwe bestuursleden.
Er moet zowel aandacht zijn voor het goed laten functioneren van de vereniging, de interne organisatie, als ook de relatie met de lokale omgeving en de kansen die deze de vereniging te bieden heeft.

Wanneer de vereniging die stap, die blik van binnen naar buiten, nog niet gemaakt heeft, dan maakt dat onderdeel uit van het vind-proces: welke kandidaat-bestuursleden beschikken over die kwaliteiten en de ambitie om hun sportvereniging daarin verder te brengen: ervoor te zorgen dat hun sportvereniging toekomstbestendig is.

Dit alles bij elkaar is duidelijk veel meer dan de oproep: “Sportvereniging zoekt nieuwe bestuursleden.”

De uitvoering van het proces kan het best belegd worden bij een groepje leden, dat, afhankelijk van de situatie binnen de vereniging van dat moment, bestaat uit een aantal bestuursleden en een of twee echte verenigingsmensen. Deze projectgroep wordt begeleid door een ervaren procesbegeleider die goed bekend is met het verenigingsleven.
Daarmee zijn twee factoren voldoende geborgd: Kennis van de vereniging en leden en (2) de borging van een goede voortgang van het proces, het bewaken van de uitvoering. De derde factor: professionaliteit, moet tot uiting komen in het vinden van de kandidaten die beschikken over de juiste kwaliteiten en competenties, en tevens in de wijze waarop het proces professioneel wordt aangestuurd.

Mogelijk is het opgevallen dat begrippen als profiel, functiebeschrijving, opleidings-’eisen’, door mij nog niet zijn aangehaald; zo ook niet vergoeding of salaris. Daarmee wil ik duidelijk maken dat het hier gaat om het vinden van unieke vrijwilligers die bereid zijn zich in te zetten voor hun vereniging, of voor de vereniging van hun zoon of dochter. Bereidheid voortkomend uit verantwoordelijkheid om bij te willen dragen aan het goed functioneren van hun sportvereniging, zijn hierin de voornaamste drijfveren.

Nadat er een namenlijst is opgesteld van mogelijke kandidaten, volgt er een persoonlijke benadering, gevolgd door een uitnodiging voor een oriënterend gesprek.

Hoe je het proces verder succesvol kunt aanpakken, kun je terugvinden in mijn blog van 4 september 2017: 4 tips voor het werven van vrijwilligers voor je sportvereniging.https://www.desportverenigingen.nl/2017/10/01/4-tips-werven-vrijwilligers-sportvereniging/
Nadat de nieuwe bestuursleden gevonden zijn, maken zij onderling een verdeling in taken en functies.

Jan Raateland 1 juni 2020

www.desportverenigingen.nl

Blogger Jan Raateland - Hulp voor de Verenigingen

mijn missie als blogger

Is het versterken van de organisatiekracht en maatschappelijke oriëntatie van sportverenigingen.

Ik wil met bestuurders van sportverenigingen, sportbeleidsmedewerkers en verenigingsondersteuners mijn kennis en ervaring delen over een succesvolle aanpak.

Uiteraard kan je mij benaderen voor het maken van een afspraak om een gesprek te voeren over die aanpak die leidt tot meer vitale sportverenigingen.