Corona maatregelen voor sportverenigingen door tijdelijke financiële steun voor nu, straks in het nieuwe normaal moeten zij het zelf maar weer zien te rooien. Dit blijkt uit de toelichting die de wethouder sport de afgelopen week gaf bij de bespreking met een elftal gemeenteraadsleden van het Haags sportakkoord. Het college wil een ‘Team Den Haag’ formeren, terwijl het overgrote deel van de bestuurders van de Haagse sportverenigingen nog niet eens weten dat zij zijn opgesteld, dus deel uitmaken van het Team.

Via de email ontvingen zij eind september het Ontwerp Haags Sportakkoord (OHS), anderhalf jaar nadat zij, althans slechts 45 van de 270 Haagse sportverenigingen, op een avond in maart 2019, in de Sportcampus, hun wensen en ideeën hadden mogen inbrengen. Daarna is er geen terugkoppeling geweest, noch de mogelijkheid om te reageren op wat er nu voorligt, het OHS. ‘Het is dan ook geen akkoord in strikt juridische zin…, dat mensen of organisaties hun handtekening eronder hebben gezet’ zo zei de wethouder deze week.

De Haagse sportverenigingen maken volgens het OHS deel uit van de voorlopige selectie van ‘Team Den Haag’, het is echter nog maar de vraag of zij hun naam straks terugvinden in de opstelling van Team Den Haag. Evenzogoed is het mogelijk dat zij zelf besluiten om ‘niet mee te doen’ omdat het hun niet duidelijk is welk voordeel zij daaraan zullen hebben.

Tussen de 10 en 20 verenigingen gaan het sowieso niet meemaken, omdat zij tot de groep sportverenigingen behoren die jaarlijks ophouden te bestaan……zie de grafiek hieronder.

Daling aantal sportverenigingen

450 –> 270 –> 180

Landelijk 16% / Den Haag 40%  (gegevens NOC*NSF)

Vreemd genoeg vindt de wethouder sport dit geen probleem ‘sportverenigingen zijn organisch, ze komen en ze verdwijnen weer…’ zo schrijft hij dit in het OHS en bevestigde hij dit afgelopen week in gesprek met de gemeenteraadsleden.

Hij is dan ook niet van plan om innovaties in het Haagse sportbeleid toe te passen, zoals bijvoorbeeld een actieplan sportverenigingen dat voorziet in de professionalisering en versterking van de Haagse sportverenigingen.

Alles blijft bij het oude, zoals het 10 tot 20 jaar al gaat: 8 fulltime sport consulenten en 38 parttime (8 uur ter week) jeugdsportcoördinatoren bij 50 van de 270 Haagse sportverenigingen.

Ooh ja er wordt wel 900.000 euro extra uitgetrokken, niet voor twee kunstgrasvelden voor de twee Haagse voetbalverenigingen die daarover nog niet beschikken, maar voor nog méér sportcoördinatoren die naschoolse lessen verzorgen. Het betreft hier het sportstimuleringsprogramma waar de gemeente jaarlijks 5 miljoen subsidie aan uitgeeft, en waarvan de effecten, ook na 10 jaar, niet bekend zijn.

Zouden de sportambtenaren en de adviseurs van de wethouder in het Haagse IJspaleis weten dat bij de Haagse sportverenigingen gezamenlijk 5x zoveel kinderen wekelijks sporten dan in de naschoolse lessen bij de sportcoördinatoren?

Het is nog maar de vraag of de voltallige gemeenteraad eind deze maand gaat instemmen met het OHS, want met steeds minder Haagse sportverenigingen en de falende sportstimulering, wordt de ambitie 100% sport- beweegnorm in 2030 niet gehaald.

Sport als middel of als doel, daar had de wethouder sport afgelopen week ook wel een opvatting over, waarbij hij bewust of onbewust de begrippen middel en doel met elkaar verwarde. Daarmee maakt hij ook duidelijk niet veel waarde toe te kennen aan de maatschappelijke functie van de sportverenigingen in de stad van Vrede en Recht.

De maatschappelijke functie die bij de sportverenigingen ook doorgaat na 5 uur, ‘s-avonds en in de weekenden, wanneer de sportconsulenten en sportcoördinatoren offline zijn.

Advies

Voor de gemeenteraadsleden heb ik tenslotte nog een advies. Kijk nog even naar het Nationaal Sportakkoord waarin het OHS haar oorsprong heeft. Daarin hebben de ondertekenaars van dat akkoord afgesproken een onderzoek in te laten stellen naar de governance van de sport in Nederland. Zo’n onderzoek naar de organisatie en financiering van de sport in Den Haag, met name de uitkomsten daarvan, biedt kansen voor de toekomstbestendigheid van de Haagse sportverenigingen en daarmee het sport en bewegen in onze stad.

Jan Raateland 14 november 2020

www.desportverenigingen.nl

Blogger Jan Raateland - Hulp voor de Verenigingen

mijn missie als blogger

Is het versterken van de organisatiekracht en maatschappelijke oriëntatie van sportverenigingen.

Ik wil met bestuurders van sportverenigingen, sportbeleidsmedewerkers en verenigingsondersteuners mijn kennis en ervaring delen over een succesvolle aanpak.

Uiteraard kan je mij benaderen voor het maken van een afspraak om een gesprek te voeren over die aanpak die leidt tot meer vitale sportverenigingen.