Zo nu en dan ontvangen de bestuurders een ‘oekaze’ vanuit de gemeente of sportbond over aandacht voor veilig sportklimaat, gezonde voeding, inclusiviteit, duurzaamheid en meer maatschappelijke aandachtsgebieden. Zij worden geacht daaraan binnen hun vereniging ook aandacht te besteden.

Na ontvangst van ‘dat mailtje’ wordt direct weer de aandacht gevraagd voor…

 • de trainer van JO 17 die jl. zaterdag opgestapt is
 • het zoeken onder de ouders van de jeugdleden naar scheidsrechters en juryleden
 • de wachtlijst bij de allerjongste door een tekort aan trainers
 • het vinden van nieuwe assistenten en trainers binnen de vereniging
 • de kantinebezetting van komend weekend
 • het onderhoud en schoonmaak van het clubgebouw
 • het innen van de achterstallige contributie
 • het jaarverslag, de AVG, de haperende ledenadministratie
 • het opstappen van de hele activiteitencommissie
 • het aanstaande vertrek van twee bestuursleden
 • het slechte gedrag jl. zaterdag van vier spelertjes van een van de jeugdteams

…. en ga  zo maar even door.

Voor mij zijn deze bestuurders/vrijwilligers nog steeds de Helden van de sport in Den Haag! Zij zijn het die wekelijks ruim 30.000 Haagse kinderen en jongeren de gelegenheid bieden te trainen en aan wedstrijden deel te nemen. De sportverenigingen zijn hierin zelfvoorzienend door het berekenen van contributies, dus zonder subsidie.

Behoudens het tegen een voordelig tarief verhuren van sportaccommodaties en het aan 50 (van de 270) Haagse sportverenigingen, voor 8 uur per week, beschikbaar stellen van sportcoördinatoren, kosten de sportverenigingen de gemeente niets.

Aan de opbrengstenkant leveren de Haagse sportverenigingen voor de gemeente Den Haag en de Haagse samenleving veel op: Aan economische waarde vanuit de inzet van 20.000 vrijwilligers tussen de 40 en 45 miljoen euro per jaar! (berekening gemeente Den Haag). Daarnaast is er de maatschappelijke functie op de gebieden participatie, sociale cohesie, gezondheid, integratie, leefbaarheid, economie, welzijn, etc.

De sportvereniging is een belangrijke partner in de Haagse samenleving en wat betreft de sport de grootste en daarmee belangrijkste aanbieder. Van zo’n partner neem je toch geen afscheid?  Die laat je toch niet zomaar afglijden in het niets? Daar investeer je toch in? Een investering in de toekomst van de Haagse jeugd en onze stad.

Een maand geleden meldde de Haagse wethouder onderwijs & sport trots dat hij namens de gemeente Den Haag een convenant *) met de Haagse Hogeschool had getekend: “Om hun samenwerking een impuls te geven.” De partners willen Den Haag beter op de kaart zetten.      *) Intensieve-samenwerking .

Dat hadden die 42 Haagse sportverenigingen ook wel gewild met hun initiatief voor samenwerking en vertegenwoordiging. Onlangs werd een motie hierover door het Haagse college afgewezen: niet nodig.

Aan datzelfde college ligt nu de volgende vraag voor: Wanneer is Den Haag klaar voor de uitdagingen in de toekomst die op sportgebied liggen?

Zie het als een erkenning en waardering van die twaalfhonderd bestuurders van de Haagse sportverenigingen, ze verdienen beter!

Jan Raateland 21 november 2020

www.desportverenigingen.nl

Blogger Jan Raateland - Hulp voor de Verenigingen

mijn missie als blogger

Is het versterken van de organisatiekracht en maatschappelijke oriëntatie van sportverenigingen.

Ik wil met bestuurders van sportverenigingen, sportbeleidsmedewerkers en verenigingsondersteuners mijn kennis en ervaring delen over een succesvolle aanpak.

Uiteraard kan je mij benaderen voor het maken van een afspraak om een gesprek te voeren over die aanpak die leidt tot meer vitale sportverenigingen.