Eens in de zoveel tijd maak je mee dat je iets leest dat je voor jezelf als heel herkenbaar ervaart. Zo ook jl. zaterdag toen ik in de Volkskrant de column van Sheila Sitalsing las.
Zij beschreef de leemlaag die ‘ ….uit ambtenaren bestaat, ergens op het niveau midden hoog tot hoog, die belangrijke informatie wegmoffelen. Soms expres, soms per ongeluk. Meestal betreft het onwelgevallige berichten die van beneden naar boven willen’.

Het is precies de situatie waarin ik verkeer in mijn contacten met de gemeente Den Haag.
Vanaf 2010, ruim 11 jaar dus, vraag ik, met niet aflatende inzet en, zoals vrienden van mij dat noemen, een onwaarschijnlijk doorzettingsvermogen, aandacht voor het Haags sportbeleid en de versterking van Haagse sportverenigingen.

Al mijn inzet en voorstellen blijven hangen in de ambtelijke leemlaag binnen de gemeente Den Haag. Ondanks het met cijfers en feitenmateriaal aanvoeren van falende sportsubsidies over een ruim aantal jaren en het attenderen op misleidende teksten in brieven van het college, ze komen niet door die leemlaag.

Twee voorbeelden hiervan zijn:

  • De uitkomsten van een in opdracht van de gemeente Den Haag – extern – uitgevoerd onderzoek naar sportdeelname 2019, werd door de sportwethouder in een brief aan de gemeenteraad als ‘mooie resultaten van het Haags sportbeleid’ beschreven. Door in zijn brief onjuiste verbanden te leggen en het gebruik van afwijkende criteria, is er hier sprake van misleiding. De afname van sportdeelname in de stadsdelen Escamp, Laak en Centrum, werden hiermee weggemoffeld..
  • Een in februari 2020 door de gemeenteraad aangevraagd onderzoek naar een platform voor
    Haagse Sportverenigingen. Het college oordeelde, op basis van een eigen onderzoek uitgevoerd door ambtenaren vanuit die leemlaag, dat een dergelijk platform niet nodig was. Ondanks een dramatische afname van 40% van het aantal Haagse sportverenigingen in 17 jaar, was het niet nodig de organisatie van de sport in Den Haag te herzien.

Ik heb alle wegen getracht te bewandelen: Beleidsambtenaren, gesprekken met individuele raadsleden, inspreken bij de commissie Samenleving, mails met gedetailleerde uitwerkingen aan leden van de gemeenteraad.
Onlangs heb ik zelfs tot tweemaal toe de hulp ingeroepen van ‘Jan van de Gemeente’, ook bekend als Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag. Beide keren werd mijn verzoek voor een gesprek afgewezen, met een doorverwijzing naar de portefeuille wethouder. Niet lang daarna ontving ik een bericht uit de leemlaag…  van de behandelend ambtenaar.
Terug bij af: vast in de leemlaag.

Ik kan mij goed voorstellen dat het voor een wethouder en het college goed uitkomt dat zij niet van alle zaken precies op de hoogte zijn, daarbij vertrouwend op de juiste informatie van zijn of haar ambtelijke ondersteuning.

Voor de leden van de gemeenteraad geldt echter de rol van controleur van het college, waaronder het toezien van de doeltreffendheid, doelmatigheid van het beleid van het college en de rechtmatigheid van de daarbij behorende uitgaven.

Toch?

Jan Raateland 5 juli 2021

www.desportverenigingen.nl

Blogger Jan Raateland - Hulp voor de Verenigingen

mijn missie als blogger

Is het versterken van de organisatiekracht en maatschappelijke oriëntatie van sportverenigingen.

Ik wil met bestuurders van sportverenigingen, sportbeleidsmedewerkers en verenigingsondersteuners mijn kennis en ervaring delen over een succesvolle aanpak.

Uiteraard kan je mij benaderen voor het maken van een afspraak om een gesprek te voeren over die aanpak die leidt tot meer vitale sportverenigingen.