Waar alle volksvertegenwoordigers sport al eerder een sportwet wilden , vinden zij de sportminister niet aan hun zijde. Minister van Sport, Conny Helder, verschuilt zich achter , volgens haar, ‘de gehele sportsector’.
Dat zei zij maandagavond 28 nov. tijdens het commissieoverleg sport. De sportminister motiveerde haar weigering voor een sportwet op basis van een ‘zeer uitgebreide verdiepingsslag’ en een knelpuntenanalyse uitgevoerd door onderzoekers en ‘de gehele sportsector’

Die ‘gehele sportsector’ die door de onderzoekers zijn bevraagd bestaat uit de directie Sport van VWS, de directie en het bestuur van de NOC*NSF, André de Jeu (directeur van de VSG) en NLActief. Daar zat dus geen directe afvaardiging/vertegenwoordiging van de 24.000 sportverenigingen bij.

Het niet willen van een sportwet is daarmee een opvatting van een elite groepje uit de sport; vergelijkbaar met de slogan: ‘Wij van WC eend, adviseren WC eend’

Aan de verdiepingsslag van 2 maanden door deze elite, wordt meer waarde gehecht dan aan 2 jaar uitgebreid ONAFHANKELIJK onderzoek door de NL sportraad en KPMG.

Op de heldere vraag van Michiel van Nispen (SP) of de sportminister de sport als een publieke voorziening ziet, draaide sportminister Helder om de hete brij heen en deed de vraag af met ‘het publieke belang van sport’ wel te zien.

Jeanet van der Laan (D66) merkte op dat het rapport van het onderzoek ‘Governance voor een toekomstig sportstelsel’ naar bepaalde conclusies is toegeschreven. Van der Laan deed in haar eerste termijn de mededeling de mogelijkheid van een initiatiefwet te overwegen. Daarmee doelde zij in geval de sportminister weigert uitvoering te geven aan haar motie van 8 juli 2021, anderhalf jaar geleden die door 142 van de 150 Kamerleden werd gesteund.

De leden van de Tweede Kamer waren niet tevreden over het verloop van het debat, verrast over uitspraken van de sportminister en vonden de uitkomsten teleurstellend.

Het debat moest voortijdig worden afgebroken ivm het vertrek van sportminister Helder naar Qatar.

Blogger Jan Raateland - Hulp voor de Verenigingen

mijn missie als blogger

Is het versterken van de organisatiekracht en maatschappelijke oriëntatie van sportverenigingen.

Ik wil met bestuurders van sportverenigingen, sportbeleidsmedewerkers en verenigingsondersteuners mijn kennis en ervaring delen over een succesvolle aanpak.

Uiteraard kan je mij benaderen voor het maken van een afspraak om een gesprek te voeren over die aanpak die leidt tot meer vitale sportverenigingen.