Met haar weigering om sport te zien als een publieke voorziening, negeert de minister van sport niet alleen het belangrijkste advies van haar eigen sportraad 1), maar nog belangrijker de ‘wens’ van de Tweede Kamer 2).

Vanmorgen, 1 december, wordt het jl. maandag in de Tweede Kamer voortijdig afgebroken sportdebat, hervat met de tweede termijn.
Wel of geen sportwet, die vraag heeft het effect van een rituele dans. Met het afwijzen van het middel wordt het belangrijkste doel gemist: het meer laten bewegen en sporten van de Nederlandse bevolking, met de door Kamer en Kabinet aanvaarde ambitie van een beweegnorm van 75% in 2040.

Op geen enkele wijze heeft de sportminister het vertrouwen van de Kamer kunnen wekken dat het met die geweldige ambitie wel goed komt. Geen enkele onderbouwing of doorrekening; wel vage adviezen opgebouwd vanuit aanvechtbare onderzoeken en evaluaties. De teller staat nu op een beweegdeelname van 54%: een toename van 2% in 10 jaar tijd! In een groot aantal SES wijken ligt die norm op of onder de 40%.

De grote vraag is of de extra tijd de sportminister vandaag gaat redden…, of dat ‘de VAR’ over haar definitieve uitsluiting oordeelt.

  1. Advies NL sportraad nov. 2020 ‘De opstelling van het speelveld’
  2. Motie over een sportwet van 8 juli 2021 Jeanet van de Laan met een bijna unanieme steun ( 142/150) van de Tweede Kamer
Blogger Jan Raateland - Hulp voor de Verenigingen

mijn missie als blogger

Is het versterken van de organisatiekracht en maatschappelijke oriëntatie van sportverenigingen.

Ik wil met bestuurders van sportverenigingen, sportbeleidsmedewerkers en verenigingsondersteuners mijn kennis en ervaring delen over een succesvolle aanpak.

Uiteraard kan je mij benaderen voor het maken van een afspraak om een gesprek te voeren over die aanpak die leidt tot meer vitale sportverenigingen.