door: Jan Raateland

Sportverenigingen lopen niet warm voor lokale sportakkoorden

Op 1 april jl. is Sportakkoord II van start gegaan. Of de ambities in dat akkoord echt zullen gaan leiden tot de zo noodzakelijke versterking van de sport in Nederland, is zeer twijfelachtig. De minister van Sport wil dat in haar Brief aan de voorzitter Tweede Kamer van 14 december 2022 over het toekomstig sportbeleid, wel doen laten geloven. Haar optimisme is gebaseerd op, zoals zij omschrijft : ‘de succesvol gestarte samenwerking met de belangrijkste partners in de sector, in het Sportakkoord I’.

In bijna alle 342 gemeenten in Nederland is in de afgelopen jaren een lokaal sportakkoord gesloten. Met deze sportakkoorden streeft de overheid samen met de partners de volgende ambities na:
– het verstevigen van het fundament van de sport;
– het vergroten van het bereik van de sport;
– meer betekenis geven aan sport: de waarde van sport voor de maatschappij.

Blogger Jan Raateland - Hulp voor de Verenigingen

mijn missie als blogger

Is het versterken van de organisatiekracht en maatschappelijke oriëntatie van sportverenigingen.

Ik wil met bestuurders van sportverenigingen, sportbeleidsmedewerkers en verenigingsondersteuners mijn kennis en ervaring delen over een succesvolle aanpak.

Uiteraard kan je mij benaderen voor het maken van een afspraak om een gesprek te voeren over die aanpak die leidt tot meer vitale sportverenigingen.